Raport o potrzebach edukacyjnych młodych ludzi w zakresie przedsiębiorczości w branżach kultury i kreatywnych Jakie są potrzeby edukacyjne młodych ludzi żyjących w kreatywności i kulturze

CZAS TRWANIA:

GRUPA ODBIORCÓW:

Chwalimy się!

Jakie są potrzeby edukacyjne młodych ludzi, którzy chcą łączyć kreatywność i kulturę ze swoją ścieżką życiową- taki był temat ankiety przeprowadzonej na Słowacji, Czechach i Polsce.

Na podstawie wyników ankiet powstał raport, którym chcemy się z Wami podzielić tutaj!!!

W raporcie opisano kompetencje, jakie muszą nabyć pracownicy młodzieżowi, aby dobrze przekazać młodym ludziom swoją wiedzę i umiejętności Na podstawie wyników tego raportu zostanie stworzona metodologia kształcenia pracowników młodzieży w biznesie w sektorach kultury i kreatywności.

Pierwsza część metodologii będzie poświęcona rozwojowi osobistemu młodzieży i będzie skupiała się na takich tematach jak rodzaje osobowości, komunikacja, relacje międzyludzkie, kreatywność osobista, motywacja, różnorodność zdolność, zmiana pracy, oryginalność, tworzenie sieci i odwaga do podejmowania ryzyka.

Druga część metodologii poświęcona będzie tematyce biznesowej. Tematy jak profesjonalny biznes, podstawowe prawodawstwo dotyczące sprzedaży, analiza rynku, testowanie usług, narzędzia informatyczne, jak być w czarnych liczbach, dodatkowe środki finansowe, networking biznesowy,

Organizacje partnerskie, które pracowały nad Raportem: Młodzieżowa Rada Regionu Żylinskiego, Centrum Wspierania Biznesu i Zatrudnienia, Oravskie Centrum Kultury w Dolnym Kubínie, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Žilinský samosprávny kraj, PaĽKO – Združenie priateľov ľudovej kultúry Oravy.

#familyrmžk #youthwork #pracasmladezou #zilinskykraj #mladez #kultura #erasmusplus

Ciasteczka śledzące!!! Więcej informacji w Polityce prywatności.AkceptujęNie zgadzam się