Wirtualna rzeczywistość jako narzędzie do ćwiczenia komunikacji z przedstawicielami mniejszości

Projekt numer / Číslo projektu : 2021-2-CZ01-KA210-VET-000049487

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego narzędzia i materiałów dydaktycznych do efektywnego i atrakcyjnego szkolenia policjantów.

Innowacyjne narzędzie to środowisko rzeczywistości wirtualnej przeznaczone do szkolenia policjantów w zakresie radzenia sobie w sytuacjach komunikacyjnych i psychologicznych.

Projekt ma na celu rozwój kompetencji funkcjonariuszy Policji w zakresie komunikowania się z przedstawicielami mniejszości narodowych lub cudzoziemcami, z którymi policjanci stykają się podczas

wykonywania swoich codziennych obowiązków. Dzięki nowo powstałym awatarom i materiałom uczestnicy szkolenia będą mogli poćwiczyć komunikowanie się z przedstawicielami mniejszości.

Virtuální realita jako nástroj pro nácvik komunikace s příslušníky menšin

Cíl projektu

Cílem projektu je vznik inovativního nástroje a studijních materiálů pro efektivní a atraktivní vzdělávání příslušníků policie.

Inovativním nástrojem je myšleno prostředí virtuální reality určené pro výcvik policistů pro zvládání komunikačně a psychicky náročných situací.

Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí policistů při komunikaci s příslušníky národnostních menšin či cizinci,

s nimiž se policisté setkávají při každodenním plnění služebních povinností. Díky nově vytvořeným avatarům a materiálům si budou účastníci výcviku schopni natrénovat komunikaci s příslušníky menšin.

Financowanie:

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

partnery projektu / partnerzy:

Ciasteczka śledzące!!! Więcej informacji w Polityce prywatności.AkceptujęNie zgadzam się